Superfosfat granulowany
Nawóz WE, granulowany, typ A.2.2a.
Superfosfat prosty P (Ca, S) 19-(25-32,5)
Skład chemiczny

Składniki pokarmowe (procent m/m):

  • 19,0% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, w tym min. 93,0% rozpuszczalnego w wodzie,
  • 25,0% tlenku wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie,
  • 32,5% trójtlenku siarki (SO3) całkowitego.

Nawóz posiada w swoim składzie szereg mikroelementów, takich jak:

  • 14 ppm boru,
  • 15 ppm miedzi,
  • 26 ppm manganu,
  • 120 ppm cynku.

Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin.

Przeznaczenie

Superfosfat granulowany przeznaczony jest do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne, na wszystkie gleby, niezależnie od ich składu chemicznego.

Właściwości
  • Granulacja: zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 92%.
  • Nawóz uzyskał Certyfikat Zgodności nr Z/13/20020/14/PC wydany przez PCBC.
Stosowanie

Superfosfat granulowany jest typowym nawozem przedsiewnym. Niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10-15 cm. Tylko na użytkach zielonych nawóz pozostaje na powierzchni darni i jest stopniowo przemieszczany przez wody opadowe.

 

Dawkowanie

Stosować dawki nawozu według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny, zasobności gleby w fosfor przyswajalny oraz spodziewanego plonu.

ZALECANE DAWKI NAWOZU (kg/ha)

nawożone roślinyplon
t/ha
zawartość fosforu przyswajalnego w glebie
niskaśredniawysoka
zboża ozime5,0380250170
zboża jare4,0320220150
rzepak3,0400280200
kukurydza na ziarno7,0600450300
burak cukrowy (na oborniku)40,0400200100
ziemniak (na oborniku)25,0400200100
strączkowe na ziarno2,5320200120
łąki kośne6,0500350240
kukurydza na zielonkę50,0550380250
motylkowe z trawami - zielonka50,0550420250
trawy w uprawie polowej - zielonka45,0550420250