Sól potasowa
Nawóz WE, typ A.3.3.
granulowany, z chlorkiem potasu
Skład chemiczny

Składniki pokarmowe (procent m/mM):

  • 60,0% (K2O) tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie.
Przeznaczenie

Nawóz jest przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nawozie (tytoń, chmiel, niektóre warzywa, drzewa i krzewy owocowe, niektóre kwiaty). Plonotwórcza rola potasu zawartego w nawozie polega przede wszystkim na zwiększeniu efektywności nawożenia azotem oraz poprawie odporności roślin na czynniki stresowe. Na plantacji dobrze zaopatrzonej w potas rośliny racjonalniej gospodarują wodą, zwłaszcza w okresie suszy glebowej oraz uruchamiają mechanizmy obronne przed działaniem chorób i szkodników. Ponadto potas dodatnio wpływa na regenerację roślin ozimych w okresie wczesnej wiosny oraz warunkuje odpowiednią szybkość akumulacji suchej masy w okresie intensywnego wzrostu.

Właściwości
  • Granulacja: zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min 95%.
  • Nawóz uzyskał Certyfikat Zgodności nr Z/13/20177/14/PC wydany przez PCBC.

 

Karta charakterystyki Sól potasowa

Stosowanie

Największą efektywność działania nawozu uzyskuje się wykonując nawożenie przedsiewnie. Po wysiewie nawóz należy dobrze wymieszać z glebą na głębokości 10-20 cm. Na plantacjach roślin ozimych możliwa jest aplikacja nawozu pogłównie, przed ruszeniem wiosennej wegetacji roślin. Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać wczesną wiosną. W razie konieczności wprowadzenia do gleby dużej ilości składnika część dawki należy zastosować po zbiorze pierwszego pokosu lub po wypasie zwierząt. 

Dawkowanie

Orientacyjne dawki soli potasowej o zawartości 60% K2O dla określonego plonu, przy różnej zasobności gleby w przyswajalny potas (kg/ha):

ZALECANE DAWKI NAWOZU (kg/ha)

nawożone roślinyplon
t/ha
zawartość przyswajalnego
potasu w glebie
niskaśredniawysoka
zboża ozime6,0250200100
zboża jare5,020015075
rzepak ozimy3,0350250150
kukurydza na ziarno7,0350250150
strączkowe na ziarno2,518010050
łąki kośne6,0300200100
motylkowe z trawami -
zielonka
50,0250180100
trawy w uprawie
polowej - zielonka
45,0250180100