Lubofoska 4-12-12
Nawóz WE, granulowany, typ B.1.1.
NAWÓZ NPK (Ca,S) 4-12-12- (14-29)
 • do nawożenia wszystkich roślin uprawnych
 • szczególnie zalecany pod uprawę zbóż ozimych i jarych, rzepaku oraz roślin okopowych
 • zawiera makro i mikroelementy
Skład chemiczny

Lubofoska jest nawozem wieloskładnikowym granulowanym; wykazuje bardzo dobre właściwości rozsiewne.

Składniki pokarmowe (procent m/m):

 • 4% azotu amonowego (N),
 • 12% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych,
 • 11% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie,
 • 10% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie,
 • 12% tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie,
 • 14% tlenku wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie oraz
 • 29% trójtlenku siarki (SO3) całkowitego.

Posiada w swoim składzie szereg mikroelementów, takich jak:

 • 9 ppm boru,
 • 10 ppm miedzi,
 • 55 ppm manganu,
 • 70 ppm cynku.

Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin.

Przeznaczenie

Lubofoska jest nawozem przeznaczonym do przedsiewnego stosowania w pierwszej kolejności pod zboża ozime i rzepak, w uprawach na glebach ubogich w magnez przyswajalny i siarkę. Może być również stosowana wiosną pod zboża jare, ziemniaki, rośliny strączkowe i motylkowe drobnonasienne, uprawiane w mieszankach z trawami oraz na użytki zielone. Skład nawozu najbardziej odpowiada potrzebom zbóż ozimych i rzepaku, ponieważ po przedsiewnym nawożeniu tych roślin niepotrzebne jest już żadne dodatkowe jesienne nawożenie. Dopiero w okresie wiosennym stosuje się odpowiednio pogłównie dawki azotu. Również przedsiewnie stosuje się ten nawóz w okresie wiosennym i niezbędne jest uzupełniające nawożenie azotem, które należy zastosować pogłównie, zgodnie z potrzebami uprawianych gatunków. Nawóz ten zastosowany na łąkach i pastwiskach przyczynia się do poprawy jakości pasz.

Właściwości
 • Granulacja: zawartość granulek o wymiarach 1,0 do 5,0 mm min. 90%.
 • Nawóz uzyskał Certyfikat Zgodności nr Z/13/20266/13/PC wydany przez PCBC.

 

Karta charakterystyki Lubofoska 4-12-12  

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Lubofoskę przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokości 10-20 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nie zawiera składników ograniczających kiełkowanie nasion, co umożliwia siew po 2-4 dniach od nawożenia. Na użytkach zielonych nawóz należy stosować powierzchniowo i rozsiać wczesną wiosną, jednorazowo według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.

 

Dawkowanie

Dawki nawozu Lubofoska zaleca się stosować wg potrzeb nawozowych uprawianej rośliny, zasobności gleby w fosfor przyswajalny oraz spodziewalnego plonu.

ZALECANE DAWKI NAWOZU (kg/ha)

nawożone rośliny

plon t/hazawartość potasu i fosforu przyswajalnego w glebie
niskaśredniawysoka

zboża ozime

5,0500400300

zboża jare

4,0480350250

rzepak

3,0580480400

ziemniak (na oborniku)

25,0550450350

strączkowe na ziarno

2,5500400300