Lubofos pod Ziemniaki
Nawóz WE, granulowany, typ B 1.1.
NAWÓZ NPK (Mg, S) 3,5-7-25-(2,5-19,5), składnik fosforowy: fosforyt miękki
(English) PERMIT OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT NO. 147/05
 • specjalistyczny system do nawożenia ziemniaków
Skład chemiczny

Lubofos pod Ziemniaki jest nawozem wieloskładnikowym, granulowanym. Wykazuje bardzo dobre właściwości rozsiewne. Zawiera fosforyt częściowo rozłożony, tzn. że nawóz posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu.

Składniki pokarmowe (procent m/m):

 • 3,5% azotu amonowego (N);
 • 7,0% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w 2% roztworze kwasu mrówkowego;
 • 25,0% tlenku potasu (K2O) w formie chlorkowej i siarczanowej, rozpuszczalnego w wodzie;
 • 2,5% tlenku magnezu (MgO) całkowitego,
 • 19,5% trójtlenku siarki (SO3) całkowitego.

Nawóz posiada w swoim składzie szereg mikroelementów, takich jak:

 • 6 ppm boru,
 • 11 ppm miedzi,
 • 90 ppm manganu,
 • 59 ppm cynku.

Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin.

Przeznaczenie

Lubofos pod Ziemniaki jest nawozem przeznaczonym głównie do nawożenia upraw ziemniaków. Recepturę nawozu opracowano przede wszystkim z myślą o stosowaniu na glebach ubogich w potas, o średniej zasobności w fosfor oraz nie nawożonych organicznie. Lubofos pod Ziemniaki z powodzeniem można stosować także w innych warunkach glebowych. Nawóz ten zawiera w swoim składzie część potasu w formie siarczanowej, co wpływa korzystnie na jakość bulw i zawartość skrobi.

Właściwości
 • Granulacja: zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%.
 • Nawóz uzyskał Certyfikat Zgodności nr Z/13/20267/13/1/PC wydany przez PCBC.

Karta charakterystyki Lubofos pod ziemniaki

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Lubofos pod Ziemniaki wiosną przed sadzeniem ziemniaków, mieszając z glebą do głębokości 10-15 cm, w czasie wykonywania zabiegów uprawowych.

Dawkowanie

Dawki nawozu Lubofos pod Ziemniaki ustala się według zasobności gleby w potas przyswajalny, spodziewanego plonu oraz zastosowanego nawożenia organicznego. Jeżeli zawartość fosforu i potasu przyswajalnego pozwala zakwalifikować glebę do tych samych klas zasobności (np. średnia zasobność w potas i fosfor), podane dawki należy zwiększyć o 15-20%.

ZALECANE DAWKI NAWOZU (kg/ha) - plon 25t/ha

nawożenie organiczne

zawartość potasu przyswajalnego w glebie
niskaśredniawysoka

na oborniku

500350200

bez obornika

800600400