Lubofos pod Rzepak
Nawóz WE, granulowany, typ B 1.1.
NAWÓZ NPK (Ca, Mg,S) 3,5-10-18,5-(2-2,5-14,5) Z BOREM (B) 0,2, składnik fosforowy: fosforyt miękki
 • do nawożenia rzepaku
Skład chemiczny

Lubofos pod Rzepak jest nawozem wieloskładnikowym granulowanym. Wykazuje bardzo dobre właściwości rozsiewne. Zawiera fosforyt częściowo rozłożony, tzn., że nawóz posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu.

Składniki pokarmowe (procent m/m):

 • 3,5% (N) azotu amonowego,
 • 10,0% (P2O5) pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55,0% (P2O5) pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w 2% roztworze kwasu mrówkowego,
 • 18,5% (K2O) tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie,
 • 2,0% (CaO) tlenku wapnia rozpuszczalnego w wodzie,
 • 2,5% (MgO) tlenku magnezu całkowitego,
 • 14,5% (SO3) trójtlenku siarki całkowitego,
 • 0,2% (B) boru całkowitego.

Posiada mikroelementy, takie jak:

 • miedź 13 ppm,
 • mangan 90 ppm,
 • cynk 75 ppm.

Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin.

Przeznaczenie

Lubofos pod Rzepak jest nawozem granulowanym, przeznaczonym do stosowania w uprawie rzepaku. Zawiera wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin i zapewnia uzyskanie wysokich plonów. Skład nawozu uwzględnia specyficzne wymagania pokarmowe rzepaku pod względem siarki, boru i manganu. Kompozycja fizyczna i skład chemiczny nawozu umożliwia roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników uwalniających się z granuli nawozowej. W uprawie rzepaku ozimego przedsiewne nawożenie Lubofosem pod Rzepak wpływa na lepsze przygotowanie roślin do okresu zimowego. Zwiększa ich zimotrwałość i mrozoodporność. Lubofos pod Rzepak zalecany jest również pod inne rośliny krzyżowe, np. gorczycę, rzepik oraz warzywa kapustne.

Właściwości
 • Granulacja: zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%.
 • Nawóz uzyskał Certyfikat Zgodności nr Z/13/20264/13/1/PC wydany przez PCBC.

Karta charakterystyki Lubofos pod rzepak

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Lubofos pod Rzepak przedsiewnie, mieszając go z glebą na głębokość 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych.

Dawkowanie

Dawki nawozu Lubofos pod Rzepak ustala się na podstawie zasobności gleby w potas i fosfor przyswajalny oraz spodziewanego plonu.

ZALECANE DAWKI NAWOZU (kg/ha)

Poziom plonów

zawartość K i P przyswajalnego w glebie
niskaśredniawysoka

poniżej 2,5 t/ha

550400250

2,5-3,0 t/ha

650500300

powyżej 3,0 t/ha

750600350