Lubofos Corn
Nawóz WE, granulowany, typ B.1.1.
NAWÓZ NPK (S) 5-10-21-(18,5) Z BOREM (B) 0,09, CYNKIEM (Zn) 0,20, składnik fosforowy: fosforyt miękki
 • do nawożenia kukurydzy
 • polecany również pod uprawę grochu, cebuli, lnu i chmielu
 • zawiera makro i mikroelementy
Skład chemiczny

Lubofos Corn jest nawozem wieloskładnikowym granulowanym, wykazuje bardzo dobre właściwości rozsiewne. Zawiera fosforyt częściowo rozłożony, tzn., że nawóz posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu.

Składniki pokarmowe (procent m/m):

 • 5,0% (N) azotu amonowego,
 • 10,0% (P2O5) pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55,0% (P2O5) pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w 2% roztworze kwasu mrówkowego,
 • 21,0% (K2O) tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie,
 • 18,5% (SO3) trójtlenku siarki całkowitego,
 • 0,09% (B) boru całkowitego,
 • 0,20% (Zn) cynku całkowitego.

Posiada w swoim składzie szereg mikroelementów, takich jak:

 • 9 ppm miedzi,
 • 22 ppm manganu.

Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin.

Przeznaczenie

Lubofos Corn jest nawozem granulowanym przeznaczonym do stosowania w uprawie kukurydzy. Skład nawozu uwzględnia specyficzne wymagania pokarmowe kukurydzy. Zawiera wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin i zapewnia uzyskanie wysokich plonów ziarna, ccm, kiszonki, zielonki. Kompozycja fizyczna i skład chemiczny nawozu umożliwia roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników uwalniających się z granuli nawozowej. Kukurydza wymaga nawożenia fosforem, który zwiększa tylko wówczas jej plon, gdy rośliny są dobrze odżywione cynkiem. Cynk bierze udział w syntezie chlorofilu i witamin, wpływa na procesy wzrostu i rozwoju oraz zdrowotność roślin. Nawóz Lubofos Corn zawiera fosfor i cynk – dwa podstawowe składniki, które decydują o plonie kukurydzy. Ponadto Lubofos Corn zaleca się stosować w uprawie grochu, cebuli, lnu i chmielu.

Właściwości
 • Granulacja: zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%.
 • Nawóz uzyskał Certyfikat Zgodności nr Z/13/20294/13/PC wydany przez PCBC.

Karta charakterystyki Lubofos Corn

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Lubofos Corn przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Lubofos Corn można również stosować w dawce startowej, tzn. wysiewać razem z nasionami kukurydzy. Jedynym warunkiem zastosowania nawożenia startowego jest posiadanie typowego siewnika do równoczesnego wysiewu nasion kukurydzy i nawozu.

 

Dawkowanie

Dawki nawozu Lubofos Corn ustala się na podstawie zasobności gleby w potas i fosfor przyswajalny oraz spodziewanego plonu.

Zalecane dawki nawozu w uprawie kukurydzy na ziarno i ccm (kg na 1 ha)*:

ZALECANE DAWKI NAWOZU (kg/ha)

poziom plonów

zawartość fosforu i potasu
przyswajalnego w glebie**
niskaśredniawysokabardzo wysoka ***

średni (5 t/ha)

500-600300-400100-20050-100

wysoki (8 t/ha)

650-750550-650250-350100-200

*w uprawie kukurydzy na kiszonkę dawkę nawozu, w stanowisku o klasie zasobności średniej i niskiej zwiększamy o 50 kg/ha,
**w sytuacji, gdy oba składniki należą do różnych klas zasobności, dawkę nawozu ustalamy dla składnika znajdującego się w klasie niższej,
***w dobrych warunkach pogodowych uzyskać można plon wyższy od zakładanego.