Lubofos 12
Nawóz WE, granulowany, typ B.4
NAWÓZ PK (Ca, Mg, S) 12-20- (2-4,5-6), zawierający składnik fosforowy: fosforyt miękki
(English) MRiRW nr 162/06
 • posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu
 • do nawożenia wszystkich roślin uprawnych
 • szczególnie zalecany pod uprawę roślin okopowych i zbóż
 • zawiera makro i mikroelementy
Skład chemiczny

Lubofos 12 jest nawozem wieloskładnikowym granulowanym. Zawiera fosforyt częściowo rozłożony, tzn. że nawóz posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu. Wykazuje bardzo dobre właściwości rozsiewne.

Składniki pokarmowe (procent m/m):

 • 12% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w 2% roztworze kwasu mrówkowego;
 • 20% tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie;
 •  2% tlenku wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie;
 • 4,5% tlenku magnezu (MgO) całkowitego;
 • 6% trójtlenku siarki (SO3) całkowitego.

Posiada w swoim składzie szereg mikroelementów, takich jak:

 • 11 ppm boru,
 • 17 ppm miedzi,
 • 130 ppm manganu,
 • 90 ppm cynku.

Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin.

Przeznaczenie

Lubofos 12 jest nawozem przeznaczonym do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej. Kompozycja fizyczna i skład chemiczny nawozu umożliwiają roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników uwalniających się z granuli nawozowej. Wysoka zawartość w nawozie potasu w stosunku do fosforu kwalifikuje go w pierwszej kolejności do nawożenia roślin okopowych. Można go też efektywnie stosować pod zboża, na użytki zielone ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez oraz na glebach ubogich w potas i magnez przyswajalny.

Właściwości
 • Granulacja: zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%.
 • Nawóz uzyskał Certyfikat Zgodności nr Z/13/20292/13/PC wydany przez PCBC.

Karta charakterystyki Lubofos 12

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Lubofos 12 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokości 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nie zawiera składników ograniczających kiełkowanie nasion, co umożliwia siew po 2-4 dniach od nawożenia. Nawóz nadaje się na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości i odczynu. Na użytki zielone wskazane jest podzielenie dawki na dwie części i zastosowanie pierwszego nawożenia wczesną wiosną, a drugiego po zbiorze pierwszego pokosu lub po drugim wypasie pastwiska.

Dawkowanie

Głównym składnikiem nawozu jest potas, dlatego wielkość stosowanych dawek należy w pierwszej kolejności ustalać według zapotrzebowania rośliny na ten składnik, jak również według zasobności gleby w potas i fosfor przyswajalny oraz spodziewanego plonu.

ZALECANE DAWKI NAWOZU (kg/ha)

nawożone roślinyplon t/hazawartość fosforu przyswajalnego w glebie
niskaśredniawysoka
zboża ozime5,0550420300
zboża jare4,0480360250

rzepak

3,0620500350
kukurydza na ziarno7,0700550400

burak cukrowy (na oborniku)

40,0650500350

ziemniak (na oborniku)

25,0500370270

strączkowe na ziarno

2,5450350250

łąki kośne

6,0650500350
motylkowe z trawami-zielonka50,0760600400
trawy w uprawie polowej-zielonka45,0760600400